staket i malmö

Staket med grind i Oxie

staket bara

Bytte av gammal staket i Bara