staket svedala

Byte av gammalt plank i Svedala

Byte av plank i Svedala