Miljö & kvalitetspolicy

kvalitet

Nardi Service utför tjänster miljövänligt och arbetar aktivt med att minska förbrukningen av kemikalier, darför använder vi bara miljövänliga produkter.

Genom ett aktivt miljöarbete vill Nardi Service ta ansvar för att kommande generationer ska kunna uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Nardi Service's målsättning är att kontinuerligt minska miljöpåverkan.