Miljö & kvalitetspolicy

kvalitet

Nardi Service utför tjänster miljövänligt och arbetar aktivt med att minska förbrukningen av kemikalier, därför använder vi bara miljövänliga produkter.

Genom ett aktivt miljöarbete vill Nardi Service ta ansvar för att kommande generationer ska kunna uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Nardi Service's målsättning är att kontinuerligt minska miljöpåverkan.

Vi har heltäckande ansvarsförsäkring hos Svedea. Skulle något olyckligt hända under arbetet på ditt hem/lokal så täcker vår försäkring eventuella kostnader som uppstår. Att du som kund ska känna dig trygg med vår arbete är en hög prioritet för oss.