Miljö & kvalitetspolicy

Nardi Service utför tjänster miljövänligt och arbetar aktivt med att minska förbrukningen av kemikalier, darför använder vi bara miljövänliga produkter.