Försäkringar & Omdöme

Nardi Service har trygghätsförsäkringar hos Trygg & Hansa och FORA. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som företagare krävs på skadestånd för att ha skadat person eller någon annans egendom. Vid sådana tillfällen hjälper Trygg-Hansa till att utreda, förhandla och betala upp till 10 miljoner kr.
 

Alla våra anställda har lön enligt kollektivavtal och är försäkrade hos FORA.